QUY MÔ TRƯỜNG LỚP

Tổng số lớp: 28. Tổng số học sinh: 1160 ( con Làng trẻ em SOS Việt Trì: 130) .Trong đó: Cấp Tiểu học : 8 lớp = 304 hs. Cấp THCS : 10 lớp = 428 hs. Cấp THPT : 10 lớp = 428 hs

Nội dung đang được cập nhật

Nguồn: pthermann.pgdviettri.edu.vn
Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều