Thông tin chi tiết:
NGUYỄN CÔNG ÍCH
Họ và tên NGUYỄN CÔNG ÍCH
Ngày tháng năm sinh 04/03/1960
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Trình độ Đại học sư phạm Văn
Điện thoại 0912466198
Email congichhm@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều