Ban lãnh đạo
 • HOÀNG HUY CHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện PHHS
  • Điện thoại:
   0912930630
 • TRẦN THỊ YÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện PHHS
  • Điện thoại:
   0982092186
 • LÊ VIỆT HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban đại diện PHHS
  • Điện thoại:
   0982269872
Tin tức
Tin đọc nhiều