Phòng GD&ĐT Việt Trì phối hợp với VNPT Phú Thọ tập huấn Hệ thống dạy học trực tuyến VNPT- E Learning cho 100% truong TH, THCS trên địa bàn Thành phố

Ngày 13/02/2020, Phòng GD&ĐT Việt Trì phối hợp với VNPT Phú Thọ tập huấn Hệ thống dạy học trực tuyến VNPT- E Learning cho 100% truong TH, THCS trên địa bàn Thành phố nhằm chủ động hướng dẫn học, giao bài tập cho học sinh trong giai đoạn phòng chống dịch và ứng dụng lâu dài trong quá trình quản lý, dạy học.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều